We have enabled User registrations.
0 votes
by
Ano ang tunay na layunin ng lipunan?

2 Answers

0 votes
by
 
Best answer
The Answer for ano ang tunay na layunin ng lipunan

Kapayapaan at kabaitan sa lahat

Ang paglalarawan:

Dahil iyon talaga ang dapat na gawin ng tribu ay mabuti si Laura Satung kaya't hindi lahat ng mga problema ay at laging masaya hahaha Hindi ako sigurado ang aking sagot ngunit sa palagay ko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.
SHOW ANSWER
0 votes
by
Sumagot:

Ang simple ay mabuti

Paglalarawan:

Sa lipunan, ang totoong layunin ay ang pagkakaisa o sama-samang pagkilos ng bawat mamamayan upang makamit ang kabutihang panlahat at paunlarin ang bawat isa.

Kahit na magkakaiba kami ng personal na interes, kailangan pa rin namin ang nasa parehong landas upang maging matagumpay ang bawat pagkilos.

Ang iba dito ay nangangailangan ng pagkakaisa at pagsasaalang-alang. Maaari mo lamang maiisip ang iyong sarili kung hindi ka kumilos bilang isang solong pangkat o samahan upang maging matagumpay.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.
SHOW ANSWER
...